Om oss

GlasAkuten AB grundades 1 april 2004 av Niclas och Marie Bengtsson. Det började som ett enmans företag. GlasAkuten AB har satsat mycket på att ta in lärlingar och anställa människor i alla åldrar för att ta nytta och lärdom av medarbetarnas erfarenheter och tankar.

Med åren har GlasAkuten växt och GlasAkutens lokaler har gjort större och fler utrymmen har hyrts desto längre tid företaget funnits. En milstolpe i företagets historia är när de får kommunen som kund 2010. Idag är det 15 stycken verksamma i GlasAkuten AB och år 2013 öppnades även GlasAkuten AB i Landskrona.

Glasakuten AB erbjuder alla byggnadsrelaterade glasarbeten

Exempel på våra uppdrag är:

 • Inredningsglas som kontorslandskap, butiksinredning, kök och badrum
 • Reparationsglasning
 • Butiksrutor
 • Aluminiumpartier
 • Fönsterrenovering
 • Uterum
 • Nyinstallation av fönster
 • Dörreparationer och dörrsystem, entrédörrar

ISO CERTIFIERING 9001, 14001 OCH AFS 2001:1.

GlasAkuten AB är ISO certifierade enligt ISO 9001, 14001 och AFS 2001:1. GlasAkuten AB arbetar efter ständiga förbättringar där kunden och våra medarbetare står i fokus.

KVALITETSPOLICY

GlasAkuten ska alltid leverera högkvalitativt arbete. Allt arbete ska alltid kvalitetssäkras genom egenkontroll och ska dokumenteras.

ARBETSMILJÖPOLICY

GlasAkuten AB ska erbjuda sina medarbetare en säker och arbetsmiljövänlig miljö inom och utom företaget genom att bedriva arbetsmiljöarbetet utifrån Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Allt arbete inom verkstad, kontor och hos kund ska alltid ha en tydlig riskanalys. Alla medarbetare ska ha erforderlig kunskap om risker och hur förebyggande åtgärder ska göras för att minimera dessa risker på kort och lång sikt.

MILJÖPOLICY

GlasAkuten AB ska eftersträva minsta möjliga negativa miljöpåverkan inom och utom företaget genom att:

 • Uppfylla alla krav i miljölagstiftningen.
 • Källsortera och återvinna.
 • Byta ut produkter där möjligheter finns.
 • Samarbeta med leverantörer inom miljöområdet.

GlasAkuten AB sorterar allt glas i en speciell container, allt övrigt avfall sorteras i olika fraktioner. Leverantörer utnyttjas företrädesvis från närområdet. Alla medarbetare på företaget har information om och kortare utbildning i EKO-driving.

2018-12/img-4004
2018-12/img-4039
2018-12/img-4012
2018-12/img-4021

Kontakta oss för mer information